Upoznajte stručni tim kampa MMS 2016

Upoznajte stručni tim Kampa MMS 2016. Glavni idejni tvorac kampa MMS Vladimir Radulović. Mama za sve Dragana Radulović. Neobično obični psiholozi na kampu su Katarina Gačević i Natalija Isailović. Izumitelj neiscrpne zabave za MMS malce i Dadologije je Radoslava Baltić. Doktor na kampu je Drenka Janić. Demir Mekić je ovo godine deo tima zadužen za…

Iskustvа kаmpа ММS

Telesne promene kao posledica bolesti i lečenja Pored psiholoških efekata, deca sa kancerom takođe doživlјavaju i promene fizičkog izgleda. Hemioterapije i zračenja su terapije praćene mnogim nus pojavama. Neželјeni efekti mogu biti reverzibilni, kao što su povećanje ili smanjenje telesne mase, gubitak kose, rane u ustima ili mogu biti trajne, kao što su amputacije ili…

Aktivnosti na kampu MMS

Psihоlоškе rаdiоnicе. Zаštо? Psihološke radionice su potrebne na kampu ovog tipa jer je psiholosko osnaživanje bitan faktor u uspešnom prevladavanju razvojnih kriza svakog deteta, a posebno dece koja su imala iskustvo dugotrajnog lečenja. Iako u sklopu ovih radionica uvek ima par manjih igara koje su zabavnog karaktera i imaju funkciju da decu opuste, motivišu i…

Lekovitost kampa

Deca sa kancerom, prednosti kampa „Мi Моžеmо Svе“ Telesne promene kao posledica bolesti i lečenja Pored psiholoških efekata, deca sa kancerom takođe doživlјavaju i promene fizičkog izgleda. Hemioterapije i zračenja su terapije praćene mnogim nus pojavama. Neželјeni efekti mogu biti reverzibilni, kao što su povećanje ili smanjenje telesne mase, gubitak kose, rane u ustima ili…

Kamperi

Kamperi kampa MMS su deca i tinejdžeri uzrasta od 7 do 17 godina iz cele Srbije, koja su se lečila od neke vrste raka, i nije važno u kojoj bolnici su lečelila.  

Dobrodošli

Dragi i poštovani roditelji, Dobrodošli u novo poglavlje u životu vaše porodice! Kažem ovo zato što kada dete odlazi u kamp po prvi put, svi u porodici stiču novo iskustvo, ne samo vaš hrabri Kamper. Vi već znate da kamp predstavlja ogromnu šansu za vaše dete, da proširi horizonte, napravi nova i trajna prijateljstva i…

Utisci sa kampa

Iskreno kad sam čula za ovaj kamp nisam imala želju da idem. Razlozi za to su uglavnom bili strah od nepoznatog i moj status  ‘anti-socijalne’ osobe. Čak i pored mojih izlaganja zašto ne bih trebala da idem, moja mama je stvar uzela u svoje ruke i prijavila me. Sada kad razmišljam o tome, drago mi…