Poziv za volontere – ortake za VI kamp Mi Možemo Sve 2018

Čika Boca poziva volontere – ortake za VI kamp Mi Možemo Sve, koji će se održavati  od 28. jula do 05. augusta 2018. u Mokroj Gori (Šarganska osmica), da se prijave do 15.juna. Rehabilitacioni kamp nije rekreativna aktivnost. Poželjno je: iskustvo u radu sa decom i tinejdžerima (7 do 17 godina), da budete otvoreni, pomalo luckasti, da…

Poziv na novi kamp „MMS 2018“

Svesni potrebe i značaja postojanja kampova za decu sa malignitetom, Čika Boca je donela odluku, da se organizuje i sprovede i ŠESTI po redu kamp za decu od 7 do 17 godina lečenu od maligniteta (bez pratnje roditelja). GDE I KADA SE KAMP IZVODI? Kamp će biti održan od 28.jula  do 5. augusta 2018. godine u…

Iskustvа kаmpа ММS

Telesne promene kao posledica bolesti i lečenja Pored psiholoških efekata, deca sa kancerom takođe doživlјavaju i promene fizičkog izgleda. Hemioterapije i zračenja su terapije praćene mnogim nus pojavama. Neželјeni efekti mogu biti reverzibilni, kao što su povećanje ili smanjenje telesne mase, gubitak kose, rane u ustima ili mogu biti trajne, kao što su amputacije ili…

Aktivnosti na kampu MMS

Psihоlоškе rаdiоnicе. Zаštо? Psihološke radionice su potrebne na kampu ovog tipa jer je psiholosko osnaživanje bitan faktor u uspešnom prevladavanju razvojnih kriza svakog deteta, a posebno dece koja su imala iskustvo dugotrajnog lečenja. Iako u sklopu ovih radionica uvek ima par manjih igara koje su zabavnog karaktera i imaju funkciju da decu opuste, motivišu i…

Lekovitost kampa

Deca sa kancerom, prednosti kampa „Мi Моžеmо Svе“ Telesne promene kao posledica bolesti i lečenja Pored psiholoških efekata, deca sa kancerom takođe doživlјavaju i promene fizičkog izgleda. Hemioterapije i zračenja su terapije praćene mnogim nus pojavama. Neželјeni efekti mogu biti reverzibilni, kao što su povećanje ili smanjenje telesne mase, gubitak kose, rane u ustima ili…

Dobrodošli

Dragi i poštovani roditelji, Dobrodošli u novo poglavlje u životu vaše porodice! Kažem ovo zato što kada dete odlazi u kamp po prvi put, svi u porodici stiču novo iskustvo, ne samo vaš hrabri Kamper. Vi već znate da kamp predstavlja ogromnu šansu za vaše dete, da proširi horizonte, napravi nova i trajna prijateljstva i…

KAKO ZNATE DA JE VAŠE DETE SPREMNO ZA KAMP?

Završeno je dugotrajno i teško onkološko lečenje vašeg deteta. Strani stručnjaci (pedijatrijski onkolozi, medicinske sestre, socijalni radnici) se slažu da je detetu posle lečenja potrebno  obezbediti iskustvo , gde će uz stalnu lekarsku i emotivnu podršku, moći da se lakše sa svojom dijagnozom, učestvuju u aktivnostima u kojima će steći i povratiti poljuljano samopuzdanje, lakše…